Zimbra açık kaynak kodlu bir e-posta sunucusudur. (MTA [Mail Transfer Agent]) Postfix, SpamAssassin, ClamAV, OpenLDAP, MySQL, Memcached, Apache, Nginx gibi açık kaynak uygulamaları kullanır. Zimbranın aynı zamanda ticari versionlarıda bulunmaktadır. E-mail, takvim, evrak çantası gibi özellikleri içerisinde barındırır.

Zimbra tarafından kurulum için önerilen gerensinimler;

-8GB ram
-5GB boş disk alanı
-Intel/AMD 64-bit CPU 1.5 GHz

Detaylı sistem gereksinimleri için şu linki inceleyebilirsiniz.

Zimbra Ön Gereksinimler

-Sistem güncellemeleri gerçekleştirilir.

[[email protected] ~]# yum update -y

-SELinux permissive moda alınır.

[[email protected] ~]# sed -i ‘s/SELINUX=enforcing/SELINUX=permissive/g’ /etc/selinux/config

-Postfix servisi durdurulur ve otomatik başlatılması kapatılır.

[[email protected] ~]# systemctl stop postfix
[[email protected] ~]# systemctl disable postfix

-Firewalld ve Iptables servisleri kapatılır veya ilgili portlar (25,80,110,143,443,465,993,995,389,7071,7025) için kurallar eklenir.

[[email protected] ~]# systemctl stop iptables
[[email protected] ~]# systemctl disable iptables
[[email protected] ~]# systemctl stop firewalld
[[email protected] ~]# systemctl disable firewalld

-Hosts dosyasına alan adınızı ve ip adresini ekleyiniz.

[[email protected] ~]# echo "52.16.56.7 ozgurlugukesfet.com" >> /etc/hosts

-Alan adınızın dns kayıtlarından mail için A (adres) kaydı, mail.alanadiniz.com için MX (mail exchanger) kaydı ekleyiniz. Örneğin;

dns record

-Zimbra kurulumu için gerekli olan paketler kurulur.

[[email protected] ~]# yum install perl perl-core ntpl nmap sudo libidn gmp libaio libstdc++ unzip sysstat sqlite
Zimbra Kurulumu

-Zimbra kurulum dosyası indirilir ve indirilen dosya açılır.

[[email protected] ~]# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.7.1_GA/zcs-8.7.1_GA_1670.RHEL7_64.20161025045328.tgz
[[email protected] ~]# tar -zxvf zcs-8.7.1_GA_1670.RHEL7_64.20161025045328.tgz

-Kurulum scripti çalıştırılır. (İlgili kısımlar kırmızı ile renklendirilmiştir.)

[[email protected] ~]# ./zcs-8.7.1_GA_1670.RHEL7_64.20161025045328/install.sh

Operations logged to /tmp/install.log.ea1fBCSW
Checking for existing installation...
zimbra-ldap...NOT FOUND
zimbra-logger...NOT FOUND
zimbra-mta...NOT FOUND
zimbra-dnscache...NOT FOUND
zimbra-snmp...NOT FOUND
zimbra-store...NOT FOUND
zimbra-apache...NOT FOUND
zimbra-spell...NOT FOUND
zimbra-convertd...NOT FOUND
zimbra-memcached...NOT FOUND
zimbra-proxy...NOT FOUND
zimbra-archiving...NOT FOUND
zimbra-core...NOT FOUND
----------------------------------------------------------------------
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.
SYNACOR, INC. ("SYNACOR") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU
FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING
THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT.

License Terms for this Zimbra Collaboration Suite Software:
https://www.zimbra.com/license/zimbra-public-eula-2-6.html
----------------------------------------------------------------------

Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] Y
Checking for installable packages

Found zimbra-core
Found zimbra-ldap
Found zimbra-logger
Found zimbra-mta
Found zimbra-dnscache
Found zimbra-snmp
Found zimbra-store
Found zimbra-apache
Found zimbra-spell
Found zimbra-memcached
Found zimbra-proxy

Use Zimbra's package repository [Y] Y
Importing Zimbra GPG key
Configuring package repository

Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] Y

Install zimbra-logger [Y] Y

Install zimbra-mta [Y] Y

Install zimbra-dnscache [Y] N

Install zimbra-snmp [Y] Y

Install zimbra-store [Y] Y

Install zimbra-apache [Y] Y

Install zimbra-spell [Y] Y

Install zimbra-memcached [Y] Y

Install zimbra-proxy [Y] Y
Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.

Installing:
zimbra-core
zimbra-ldap
zimbra-logger
zimbra-mta
zimbra-snmp
zimbra-store
zimbra-apache
zimbra-spell
zimbra-memcached
zimbra-proxy

The system will be modified. Continue? [N] Y
Installing packages

zimbra-core will be downloaded.
zimbra-ldap will be downloaded.
zimbra-logger will be downloaded.
zimbra-mta will be downloaded.
zimbra-snmp will be downloaded.
zimbra-store will be downloaded.
zimbra-apache will be downloaded.
zimbra-spell will be downloaded.
zimbra-memcached will be downloaded.
zimbra-proxy will be downloaded.
Downloading packages. This will not modify the system. This may take some time.

Removing /opt/zimbra
Removing zimbra crontab entry...done.
Cleaning up zimbra init scripts...done.
Cleaning up /etc/security/limits.conf...done.

Finished removing Zimbra Collaboration Server.

Local packages zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy selected for installation
Monitor /tmp/install.log.ea1fBCSW for package installation progress
Remote package installation started
Installing zimbra-core-components zimbra-ldap-components zimbra-mta-components zimbra-snmp-components zimbra-store-components zimbra-apache-components zimbra-spell-components zimbra-memcached zimbra-proxy-components....done
Local package installation started
Installing zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy...done
done
Operations logged to /tmp/zmsetup.20161121-165459.log
Installing LDAP configuration database...done.
Setting defaults... MX: mail.ozgurlugukesfet.com (52.16.56.7)

Interface: 127.0.0.1
Interface: ::1
Interface: 52.16.56.7
52.16.56.7
52.16.56.7
52.16.56.7
done.
Checking for port conflicts

Main menu

1) Common Configuration:
2) zimbra-ldap: Enabled
3) zimbra-logger: Enabled
4) zimbra-mta: Enabled
5) zimbra-snmp: Enabled
6) zimbra-store: Enabled
+Create Admin User: yes
+Admin user to create: [email protected]
******* +Admin Password UNSET
+Anti-virus quarantine user: [email protected]
+Enable automated spam training: yes
+Spam training user: [email protected]
+Non-spam(Ham) training user: [email protected]
+SMTP host: ozgurlugukesfet.com
+Web server HTTP port: 8080
+Web server HTTPS port: 8443
+Web server mode: https
+IMAP server port: 7143
+IMAP server SSL port: 7993
+POP server port: 7110
+POP server SSL port: 7995
+Use spell check server: yes
+Spell server URL: http://ozgurlugukesfet.com:7780/aspell.php
+Enable version update checks: TRUE
+Enable version update notifications: TRUE
+Version update notification email: [email protected]
+Version update source email: [email protected]
+Install mailstore (service webapp): yes
+Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

7) zimbra-spell: Enabled
8) zimbra-proxy: Enabled
9) Default Class of Service Configuration:
s) Save config to file
x) Expand menu
q) Quit

Address unconfigured (**) items (? - help)
Main menu

1) Common Configuration:
2) zimbra-ldap: Enabled
3) zimbra-logger: Enabled
4) zimbra-mta: Enabled
5) zimbra-snmp: Enabled
6) zimbra-store: Enabled
+Create Admin User: yes
+Admin user to create: [email protected]
******* +Admin Password UNSET
+Anti-virus quarantine user: [email protected]
+Enable automated spam training: yes
+Spam training user: [email protected]
+Non-spam(Ham) training user: [email protected]
+SMTP host: ozgurlugukesfet.com
+Web server HTTP port: 8080
+Web server HTTPS port: 8443
+Web server mode: https
+IMAP server port: 7143
+IMAP server SSL port: 7993
+POP server port: 7110
+POP server SSL port: 7995
+Use spell check server: yes
+Spell server URL: http://ozgurlugukesfet.com:7780/aspell.php
+Enable version update checks: TRUE
+Enable version update notifications: TRUE
+Version update notification email: [email protected]
+Version update source email: [email protected]
+Install mailstore (service webapp): yes
+Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

7) zimbra-spell: Enabled
8) zimbra-proxy: Enabled
9) Default Class of Service Configuration:
s) Save config to file
x) Expand menu
q) Quit

Address unconfigured (**) items (? - help)
Main menu

1) Common Configuration:
2) zimbra-ldap: Enabled
3) zimbra-logger: Enabled
4) zimbra-mta: Enabled
5) zimbra-snmp: Enabled
6) zimbra-store: Enabled
+Create Admin User: yes
+Admin user to create: [email protected]
******* +Admin Password UNSET
+Anti-virus quarantine user: [email protected]
+Enable automated spam training: yes
+Spam training user: [email protected]
+Non-spam(Ham) training user: [email protected]
+SMTP host: ozgurlugukesfet.com
+Web server HTTP port: 8080
+Web server HTTPS port: 8443
+Web server mode: https
+IMAP server port: 7143
+IMAP server SSL port: 7993
+POP server port: 7110
+POP server SSL port: 7995
+Use spell check server: yes
+Spell server URL: http://ozgurlugukesfet.com:7780/aspell.php
+Enable version update checks: TRUE
+Enable version update notifications: TRUE
+Version update notification email: [email protected]
+Version update source email: [email protected]
+Install mailstore (service webapp): yes
+Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

7) zimbra-spell: Enabled
8) zimbra-proxy: Enabled
9) Default Class of Service Configuration:
s) Save config to file
x) Expand menu
q) Quit

Address unconfigured (**) items (? - help) 6
Store configuration

1) Status: Enabled
2) Create Admin User: yes
3) Admin user to create: [email protected]
** 4) Admin Password UNSET
5) Anti-virus quarantine user: [email protected]
6) Enable automated spam training: yes
7) Spam training user: [email protected]
8) Non-spam(Ham) training user: [email protected]
9) SMTP host: ozgurlugukesfet.com
10) Web server HTTP port: 8080
11) Web server HTTPS port: 8443
12) Web server mode: https
13) IMAP server port: 7143
14) IMAP server SSL port: 7993
15) POP server port: 7110
16) POP server SSL port: 7995
17) Use spell check server: yes
18) Spell server URL: http://ozgurlugukesfet.com:7780/aspell.php
19) Enable version update checks: TRUE
20) Enable version update notifications: TRUE
21) Version update notification email: [email protected]
22) Version update source email: [email protected]
23) Install mailstore (service webapp): yes
24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

Select, or 'r' for previous menu [r] 4

Password for [email protected] (min 6 characters): [vgdCO7tsG] password

Store configuration

1) Status: Enabled
2) Create Admin User: yes
3) Admin user to create: [email protected]
4) Admin Password set
5) Anti-virus quarantine user: [email protected]
6) Enable automated spam training: yes
7) Spam training user: [email protected]
8) Non-spam(Ham) training user: [email protected]
9) SMTP host: ozgurlugukesfet.com
10) Web server HTTP port: 8080
11) Web server HTTPS port: 8443
12) Web server mode: https
13) IMAP server port: 7143
14) IMAP server SSL port: 7993
15) POP server port: 7110
16) POP server SSL port: 7995
17) Use spell check server: yes
18) Spell server URL: http://ozgurlugukesfet.com:7780/aspell.php
19) Enable version update checks: TRUE
20) Enable version update notifications: TRUE
21) Version update notification email: [email protected]
22) Version update source email: [email protected]
23) Install mailstore (service webapp): yes
24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

Select, or 'r' for previous menu [r] r

Main menu

1) Common Configuration:
2) zimbra-ldap: Enabled
3) zimbra-logger: Enabled
4) zimbra-mta: Enabled
5) zimbra-snmp: Enabled
6) zimbra-store: Enabled
7) zimbra-spell: Enabled
8) zimbra-proxy: Enabled
9) Default Class of Service Configuration:
s) Save config to file
x) Expand menu
q) Quit

 

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply

Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a
Save configuration data to a file? [Yes]
Save config in file: [/opt/zimbra/config.16420]
Saving config in /opt/zimbra/config.16420...done.
The system will be modified - continue? [No] y
Operations logged to /tmp/zmsetup.20161121-165459.log
Setting local config values...done.
Initializing core config...Setting up CA...done.
Deploying CA to /opt/zimbra/conf/ca ...done.
Creating SSL zimbra-store certificate...done.
Creating new zimbra-ldap SSL certificate...done.
Creating new zimbra-mta SSL certificate...done.
Creating new zimbra-proxy SSL certificate...done.
Installing mailboxd SSL certificates...done.
Installing MTA SSL certificates...done.
Installing LDAP SSL certificate...done.
Installing Proxy SSL certificate...done.
Initializing ldap...done.
Setting replication password...done.
Setting Postfix password...done.
Setting amavis password...done.
Setting nginx password...done.
Setting BES searcher password...done.
Creating server entry for ozgurlugukesfet.com...done.
Setting Zimbra IP Mode...done.
Saving CA in ldap...done.
Saving SSL Certificate in ldap...done.
Setting spell check URL...done.
Setting service ports on ozgurlugukesfet.com...done.
Setting zimbraFeatureTasksEnabled=TRUE...done.
Setting zimbraFeatureBriefcasesEnabled=TRUE...done.
Checking current setting of zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Querying LDAP for other mailstores
Searching LDAP for reverseProxyLookupTargets...done.
Adding ozgurlugukesfet.com to zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Setting TimeZone Preference...done.
Initializing mta config...done.
Setting services on ozgurlugukesfet.com...done.
Adding ozgurlugukesfet.com to zimbraMailHostPool in default COS...done.
Creating domain ozgurlugukesfet.com...done.
Setting default domain name...done.
Creating domain ozgurlugukesfet.com...already exists.
Creating admin account [email protected]
Creating root alias...done.
Creating postmaster alias...done.
Creating user [email protected]
Creating user [email protected]
Creating user [email protected]
Setting spam training and Anti-virus quarantine accounts...done.
Initializing store sql database...done.
Setting zimbraSmtpHostname for ozgurlugukesfet.com...done.
Configuring SNMP...done.
Setting up syslog.conf...done.
Starting servers...done.
Installing common zimlets...
com_zimbra_adminversioncheck...done.
com_zimbra_attachcontacts...done.
com_zimbra_attachmail...done.
com_zimbra_bulkprovision...done.
com_zimbra_cert_manager...done.
com_zimbra_clientuploader...done.
com_zimbra_date...done.
com_zimbra_email...done.
com_zimbra_mailarchive...done.
com_zimbra_phone...done.
com_zimbra_proxy_config...done.
com_zimbra_srchhighlighter...done.
com_zimbra_tooltip...done.
com_zimbra_url...done.
com_zimbra_viewmail...done.
com_zimbra_webex...done.
com_zimbra_ymemoticons...done.
Finished installing common zimlets.
Restarting mailboxd...done.
Creating galsync account for default domain...done.

You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
The VERSION of zcs installed (8.7.1_GA_1670_RHEL7_64)
The ADMIN EMAIL ADDRESS created ([email protected])

Notify Zimbra of your installation? [Yes]
Notifying Zimbra of installation via http://www.zimbra.com/cgi-bin/notify.cgi?VER=8.7.1_GA_1670_RHEL7_64&[email protected]

Notification complete

Setting up zimbra crontab...done.
Moving /tmp/zmsetup.20161121-165459.log to /opt/zimbra/log
Configuration complete - press return to exit [Enter]

-Kurulum tamamlandıktan sonra web tarayıcısından https://alanadı.com:7071 adresinden Zimbra yönetim paneline erişebilirsiniz.

screen-shot-2016-11-22-at-01-10-44

-Servislerinizin durumlarını Monitor bölümünden takip edebilirsiniz.

screen-shot-2016-11-22-at-01-11-18

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation