Nagios, açık kaynak kodlu (ücretli, ücretsiz sürümleri olan) ve endüstri standartlarında bir monitoring uygulamasıdır. Nagios ile ağınızdaki sunucuları, switchleri, uygulama ve servislerinizi izleyebilir ve belirlediğiniz eşik değerleri ile uyarı/alarm sistemi oluşturabilirsiniz.

Gereksinimler

-Bu yazıda CentOS 7 işletim sistemi üzerinde Nagios kurulumu gerçekleştirilecektir.
-Nagios kurulumu öncesi sisteminizde LAMP bileşenlerinin kurulu olması gerekmektedir.
-Sisteminizde LAMP kurulu değilse şu yazımdan faydalanarak kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.
( http://www.musabyardim.com/centos-7-lamp-kurulumu/ )

Ön Hazırlık

-Nagios için gerekli diğer bileşenleri kurunuz.

[[email protected] ~]# yum install gd gd-devel gcc glibc glibc-common wget -y
 [kısaltıldı]
 Installed:
 gcc.x86_64 0:4.8.2-16.2.el7_0 gd-devel.x86_64 0:2.0.35-26.el7
 Dependency Installed:
 cpp.x86_64 0:4.8.2-16.2.el7_0 expat-devel.x86_64 0:2.1.0-8.el7 fontconfig-devel.x86_64 0:2.10.95-7.el7 freetype-devel.x86_64 0:2.4.11-9.el7 glibc-devel.x86_64 0:2.17-55.el7_0.3
 glibc-headers.x86_64 0:2.17-55.el7_0.3 kernel-headers.x86_64 0:3.10.0-123.13.2.el7 libX11-devel.x86_64 0:1.6.0-2.1.el7 libXau-devel.x86_64 0:1.0.8-2.1.el7 libXpm-devel.x86_64 0:3.5.10-5.1.el7
 libjpeg-turbo-devel.x86_64 0:1.2.90-5.el7 libmpc.x86_64 0:1.0.1-3.el7 libpng-devel.x86_64 2:1.5.13-5.el7 libxcb-devel.x86_64 0:1.9-5.el7 xorg-x11-proto-devel.noarch 0:7.7-8.el7.1
 zlib-devel.x86_64 0:1.2.7-13.el7
 Complete!

-Nagios için bir kullanıcı ekleyiniz ve parolasını oluşturunuz. (Bu yazıda “nagios” adında bir kullanıcı oluşturuldu.)

[[email protected] ~]# useradd -m nagios
[[email protected] ~]# passwd nagios

-Nagios için bir grup oluşturunuz. (Bu yazıda “nagcmd” adında bir kullanıcı oluşturuldu.)

[[email protected] ~]# groupadd nagcmd

-Nagios için oluşturduğunuz kullanıcı (nagios) ve apache kullanıcısını nagcmd grubuna dahil ediniz.

[[email protected] ~]# usermod -a -G nagcmd nagios
[[email protected] ~]# usermod -a -G nagcmd apache

-Nagios kurulum dosyasını indiriniz ve indirdiğiniz sıkıştırılmış arşiv dosyasını açınız. Son sürüm için http://www.nagios.org/download/ adresini ziyaret edip indirebilirsiniz.

[[email protected] ~]# wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-4.0.8.tar.gz
 2015-01-20 03:59:00 (55.6 MB/s) - ‘nagios-4.0.8.tar.gz’ saved [1805059/1805059]
[[email protected] ~]# tar xzf nagios-4.0.8.tar.gz

-Nagios plugin’i indiriniz ve indirdiğiniz sıkıştırılmış arşiv dosyasını açınız.

[[email protected] ~]# wget http://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.0.3.tar.gz
 2015-01-20 03:59:17 (647 KB/s) - ‘nagios-plugins-2.0.3.tar.gz’ saved [2659772/2659772]
[[email protected] ~]# tar xzf nagios-plugins-2.0.3.tar.gz

-SELinux’u permissive moda alınız ve sisteminizi yeniden başlatınız.

[[email protected] ~]# sed -i s/SELINUX=enforcing/SELINUX=permissive/g /etc/selinux/config
[[email protected] ~]# reboot

 

CentOS 7 Nagios Kurulumu

-Arşivden çıkarttığınız nagios kurulum dosyalarının bulunduğu dizine geçiniz.

[[email protected] ~]# cd nagios-4.0.8/

-Kurulum işlemi için aşağıdaki komutları çalıştırınız. (Çalıştırılması gereken komutlar kırmızı ile işaretlenmiştir.)

[[email protected] nagios-4.0.8]# ./configure --with-command-group=nagcmd
[kısaltıldı]
*** Configuration summary for nagios 4.0.8 08-12-2014 ***:
 General Options:
 -------------------------
 Nagios executable: nagios
 Nagios user/group: nagios,nagios
 Command user/group: nagios,nagcmd
 Event Broker: yes
 Install ${prefix}: /usr/local/nagios
 Install ${includedir}: /usr/local/nagios/include/nagios
 Lock file: ${prefix}/var/nagios.lock
 Check result directory: ${prefix}/var/spool/checkresults
 Init directory: /etc/rc.d/init.d
 Apache conf.d directory: /etc/httpd/conf.d
 Mail program: /bin/mail
 Host OS: linux-gnu
 IOBroker Method: epoll
 Web Interface Options:
 ------------------------
 HTML URL: http://localhost/nagios/
 CGI URL: http://localhost/nagios/cgi-bin/
 Traceroute (used by WAP): /bin/traceroute
[...]
[[email protected] nagios-4.0.8]# make all
[kısaltıldı]
cd ./base && make
*************************************************************
Enjoy.
[[email protected] nagios-4.0.8]# make install
cd ./base && make install
make[1]: Entering directory `/root/nagios-4.0.8/base'
[...]
[[email protected] nagios-4.0.8]# make install-init
/bin/install -c -m 755 -d -o root -g root /etc/rc.d/init.d
/bin/install -c -m 755 -o root -g root daemon-init /etc/rc.d/init.d/nagios
*** Init script installed ***
[[email protected] nagios-4.0.8]# make install-config
/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
*** Config files installed ***
[[email protected] nagios-4.0.8]# make install-commandmode
/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagcmd -d /usr/local/nagios/var/rw
chmod g+s /usr/local/nagios/var/rw
*** External command directory configured ***
[[email protected] nagios-4.0.8]# make install-webconf
/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/httpd/conf.d/nagios.conf
*** Nagios/Apache conf file installed ***

-Nagios web arayüzüne erişim için kullanıcı adı ve parola belirleyiniz. NOT: Kullanıcı adını “nagiosadmin” den başka bir ad ile değiştirirseniz /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg dosyası içerisindeki nagiosadmin yazan kısımlarıda bu kullanıcı adı ile değiştirmeniz gerekmektedir.

[[email protected] nagios-4.0.8]# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin

-Yapılan değişikliklerin algılanması için apache servisini restart ediniz.

[[email protected] nagios-4.0.8]# systemctl restart httpd

-Arşivden çıkarttığınız nagios plugin dizinine geçiniz.

[[email protected] ~]# cd nagios-plugins-2.0.3/

-Nagios plugin kurulumu için aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz. (Çalıştırılması gereken komutlar kırmızı ile işaretlenmiştir.)

[[email protected] nagios-plugins-2.0.3]# ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
[kısaltıldı]
checking for a BSD-compatible install... /bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
 --with-apt-get-command:
 --with-ping6-command: /sbin/ping6 -n -U -w %d -c %d %s
 --with-ping-command: /bin/ping -n -U -w %d -c %d %s
 --with-ipv6: yes
 --with-mysql: no
 --with-openssl: no
 --with-gnutls: no
 --enable-extra-opts: yes
 --with-perl: /bin/perl
 --enable-perl-modules: no
 --with-cgiurl: /nagios/cgi-bin
 --with-trusted-path: /bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
 --enable-libtap: no
[...]
[[email protected] nagios-plugins-2.0.3]# make
[[email protected] nagios-plugins-2.0.3]# make install

-Contacts.cfg dosyasında bulunan eposta adresi bölümüne kendi eposta adresini yazınız.

[[email protected] ~]# vi /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
define contact{
 contact_name nagiosadmin ; Short name of user
 use generic-contact ; Inherit default values from generic-contact template (defined above)
 alias Nagios Admin ; Full name of user
email [email protected] ; <<***** CHANGE THIS TO YOUR EMAIL ADDRESS ******
 }

-Yapılan değişikliklerin algılanması için apache servisini restart ediniz.

[[email protected] nagios-4.0.8]# systemctl restart httpd

-Nagios konfigürasyon dosyasında hata olup olmadığını kontrol ediniz.

[[email protected] ~]# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
[kısaltıldı]
Total Warnings: 0
Total Errors: 0
Things look okay - No serious problems were detected during the pre-flight check

-Herhangi bir hata bulunmuyorsa nagios servisini başlatabilir ve sistem her başladığında otomatik başlatılmasını sağlayabilirsiniz.

[[email protected] ~]# systemctl start nagios
[[email protected] ~]# chkconfig --add nagios
[[email protected] ~]# chkconfig nagios on

-Web tarayıcınızdan sunucunuzun ip adresi / nagios şeklinde nagios web arayüzüne erişebilirsiniz. Örn. http://172.16.0.100/nagios

Centos7-LAMP-NAGIOS

 

-Default olarak local sunucunuzun ve default servislerin durumlarını görebilirsiniz.

Centos7-LAMP-NAGIOS-2

-Bir sonraki yazıda Nagios’a farklı hostlar ve servisler eklenmesinden bahsedilecektir.

 

8 Thoughts on “CentOS 7 Nagios Kurulumu

 1. said 17 Ağustos 2015 10:33 tarihinde yorum yaptı:

  Merhaba, zabbix sunucum güncel veri çekmiyor. no data diyor. ne yapmam lazım

  • Musab Yardım 17 Ağustos 2015 16:36 tarihinde yorum yaptı:

   Merhaba,
   Aldığınız hata için birçok kontrol yapmak gerekebilir fakat öncelikle clientlardan sunucuya veri geliyor mu? (sunucu tarafında tcpdump ile kontrol edebilirsiniz.) Bunu kontrol etmenizde fayda var.

 2. Emre 9 Aralık 2015 19:56 tarihinde yorum yaptı:

  merhaba, nagios 4.1 de aşağıdaki gibi hata almaktayım. yardımcı olabilir misin?

  # /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

  Nagios Core 4.1.1
  Copyright (c) 2009-present Nagios Core Development Team and Community Contributors
  Copyright (c) 1999-2009 Ethan Galstad
  Last Modified: 08-19-2015
  License: GPL

  Website: https://www.nagios.org
  Reading configuration data…
  Error in configuration file ‘/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg’ – Line 452 (Check result path ‘/usr/local/nagios/var/spool/checkresults’ is not a valid directory)
  Error processing main config file!

  • Musab Yardım 9 Aralık 2015 19:58 tarihinde yorum yaptı:

   Merhaba,

   # mkdir -p /usr/local/nagios/var/spool/checkresults
   # chown -R nagios:nagcmd /usr/local/nagios/var/spool/

   komutlarını çalıştırısanız problem düzelecektir.

 3. dartanyann 30 Aralık 2015 13:54 tarihinde yorum yaptı:

  Merhaba, Ben kurulum öncesi indirme işlemini vs. tamamladım. Tar dosyasını açtım. SELINUX’u permissive moda aldım reboot ettim systemi. sonra cd nagios-4.0.8/ diyorum fakat böyle bir dosya ya da dizin yok hatası alıyorum. Fakat bu dosyanın var olduğunu görüyorum.

  • Musab Yardım 30 Aralık 2015 14:03 tarihinde yorum yaptı:

   Merhaba,

   cd nagios-4.0.8/ komutunu çalıştıdığınız bölümde,

   ls

   komutunu çalıştırıp baktınığızda böyle bir dizin olduğundan emin misiniz. Zira bu sorun selinux ile ilgili değildir.

 4. dartanyann 31 Aralık 2015 11:40 tarihinde yorum yaptı:

  Öncelikle detaylı anlatımın için teşekkür ederim. Basit bir gözden kaçırma olmuş. Yanlış dizinde açmışım. /etc/nagios-4.0.8/ olacakmış.
  Bu arada kurulumu tamamladım ama host eklemeleri için yine böyle bir detaylı anlatım makalesi varmıdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation