LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), Linux tabanlı işletim sistemi, Apache web sunucusu, MySQL veritabanı ve Php, Perl, Python yazılım bileşenlerinin bir araya getirilerek oluşturulduğu kombinasyonun adıdır. Günümüzde ki birçok internet uygulaması tarafından ihtiyaç duyulan bu kombinasyonun öğeleri, ihtiyaç doğrultusunda böyle bir küme/grup içerisine dahil edilmiştir.

Bu yazıda CentOS 7 işletim sistemi üzerinde LAMP kurulumu anlatılacaktır.

CentOS 7 LAMP Kurulumu

-Centos 7 güncellemelerini gerçekleştiriniz.

[[email protected]]# yum update -y

-Apache web sunucusunu kurunuz.

[[email protected]]# yum install httpd -y
[kısaltıldı]
Dependencies Resolved
Installed:
 httpd.x86_64 0:2.4.6-19.el7.centos
Dependency Installed:
 apr.x86_64 0:1.4.8-3.el7 apr-util.x86_64 0:1.5.2-6.el7 httpd-tools.x86_64 0:2.4.6-19.el7.centos mailcap.noarch 0:2.1.41-2.el7
Complete!

-Apache web sunucusunu başlatınız ve sistem yeniden açıldığında otomatik başlaması için httpd servisini aktif hale getiriniz.

[[email protected]]# systemctl start httpd
[[email protected]]# systemctl enable httpd

-Centos 7 ‘de default olarak gelen firewall kurulu ise firewall üzerinde http isteklerine erişim izni veriniz. Firewall kurulu değilse bu adımı geçebilirsiniz.

[[email protected]]# firewall-cmd --permanent --add-service=http
success
[[email protected]]# systemctl restart firewalld

-MySQL kurulumunu gerçekleştiriniz.

(Oracle’ın Sun/MysQL’i satın alması ile birlikte MySQL’in geliştirilmesi ve destek ücretlerinin artmasından dolayı MySQL’in forku olan MariaDB geliştirildi. Yani içerik aynı isim farklı.)

[[email protected]]# yum install mariadb-server mariadb -y
[kısaltıldı]
Installed:
 mariadb.x86_64 1:5.5.40-2.el7_0 mariadb-server.x86_64 1:5.5.40-2.el7_0
Dependency Installed:
 perl-Compress-Raw-Bzip2.x86_64 0:2.061-3.el7 perl-Compress-Raw-Zlib.x86_64 1:2.061-4.el7 perl-DBD-MySQL.x86_64 0:4.023-5.el7 perl-DBI.x86_64 0:1.627-4.el7 perl-Data-Dumper.x86_64 0:2.145-3.el7
 perl-IO-Compress.noarch 0:2.061-2.el7 perl-Net-Daemon.noarch 0:0.48-5.el7 perl-PlRPC.noarch 0:0.2020-14.el7
Dependency Updated:
 mariadb-libs.x86_64 1:5.5.40-2.el7_0
Complete!

-MariaDB veritabanı sunucusunu başlatınız ve sistem yeniden açıldığında otomatik başlaması için servisi aktif hale getiriniz.

[[email protected]]# systemctl start mariadb.service
[[email protected]]# systemctl enable mariadb.service

-MariaDB yapılandırmasını gerçekleştiriniz.

[[email protected]]# mysql_secure_installation
/bin/mysql_secure_installation: line 379: find_mysql_client: command not found

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): <<<[Enter'a basınız.]
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] Y <<<[Y harfi ve Enter'a basınız.]
New password: <<<[Parolanızı yazınız.]
Re-enter new password: <<<[Parolanızı tekrar yazınız.]
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] Y <<<[Y harfi ve Enter'a basınız.]
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] Y <<<[Y harfi ve Enter'a basınız.]
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y <<<[Y harfi ve Enter'a basınız.]
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y <<<[Y harfi ve Enter'a basınız.]
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-PHP ve temel olarak ihtiyaç duyulan php kütüphanelerini kurunuz. (Burada baz alınan temel ihtiyaçlar hazır CMS sistemlerin kurulumu için gerekli olan kütüphanelerdir.)

[[email protected]]# yum install php php-mysql php-gd php-pear -y
[kısaltıldı]
Installed:
 php.x86_64 0:5.4.16-23.el7_0.3 php-gd.x86_64 0:5.4.16-23.el7_0.3 php-mysql.x86_64 0:5.4.16-23.el7_0.3 php-pear.noarch 1:1.9.4-21.el7
Dependency Installed:
 libzip.x86_64 0:0.10.1-8.el7 php-cli.x86_64 0:5.4.16-23.el7_0.3 php-common.x86_64 0:5.4.16-23.el7_0.3 php-pdo.x86_64 0:5.4.16-23.el7_0.3 php-process.x86_64 0:5.4.16-23.el7_0.3 php-xml.x86_64 0:5.4.16-23.el7_0.3
 t1lib.x86_64 0:5.1.2-14.el7
Complete!

-PHP kurulumunuzu test ediniz. Test için “/var/www/html/” dizini altında “testphp.php” dosyası oluşturarak içerisine aşağıdaki kod parçasını yazınız.

[[email protected]]# vi /var/www/html/testphp.php
<?php 
phpinfo(); 
?>

-Apache servisini restart ederek test edebilirsiniz. Test işlemini web tarayıcınız üzerinden sunucu ip adresinizi yazıp sonuna /testphp.php yazarak gerçekleştirebilirsiniz. Örn. http://172.16.0.100/testphp.php

[[email protected]]# systemctl restart httpd

Centos7-LAMP-PHP-Info

 

phpMyAdmin Kurulumu

İhtiyacınız doğrultusunda opsiyonel olarak phpMyAdmin kurulumunu da gerçekleştirebilirsiniz. phpMyAdmin kurulumu için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

-EPEL reposunu sisteminize ekleyiniz.

[[email protected]]# yum install epel-release.noarch -y
Installed:
 epel-release.noarch 0:7-5
Complete!

-phpMyAdmin kurulumunu gerçekleştiriniz.

[[email protected]]# yum install phpmyadmin -y
 [kısaltıldı]
 Installed:
 phpMyAdmin.noarch 0:4.3.6-1.el7
 Dependency Installed:
 libmcrypt.x86_64 0:2.5.8-13.el7 libtidy.x86_64 0:0.99.0-31.20091203.el7 php-bcmath.x86_64 0:5.4.16-23.el7_0.3 php-mbstring.x86_64 0:5.4.16-23.el7_0.3 php-mcrypt.x86_64 0:5.4.16-2.el7
 php-php-gettext.noarch 0:1.0.11-10.el7 php-tcpdf.noarch 0:6.1.1-1.el7 php-tcpdf-dejavu-sans-fonts.noarch 0:6.1.1-1.el7 php-tidy.x86_64 0:5.4.16-2.el7
 Complete!

-phpMyAdmin konfigürasyonuu gerçekleştiriniz. phpMyAdmin.conf dosyası içerisinde aşağıdaki değişiklikleri gerçekleştiriniz.

[[email protected]]# vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
***Bu bölümdeki tüm satırların başına # karakteri koyarak devre dışı bırakınız.***
#<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
# AddDefaultCharset UTF-8
#
# <IfModule mod_authz_core.c>
# # Apache 2.4
# <RequireAny>
# Require ip 127.0.0.1
# Require ip ::1
# </RequireAny>
# </IfModule>
# <IfModule !mod_authz_core.c>
# # Apache 2.2
# Order Deny,Allow
# Deny from All
# Allow from 127.0.0.1
# Allow from ::1
# </IfModule>
#</Directory>

Aynı dosya içerisine bu kısmı ekleyiniz.

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
 Options none
 AllowOverride Limit
 Require all granted
</Directory>

-Dosya içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır. (Dosya içeriğinde ki diğer bölümlerde değişiklik gerçekleştirmeyiniz.)

Centos7-LAMP-PHPmyadmin1

-Kimlik doğrulama yöntemini http olarak değiştiriniz.

[[email protected]]# vi /etc/phpMyAdmin/config.inc.php

Olan;

$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'cookie';    // Authentication method (config, http or cookie based)?

Olması gereken ;

$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'http';    // Authentication method (config, http or cookie based)?

-Apache servisini restart ederek phpMyAdmin erişiminizi kontrol edebilirsiniz.

[[email protected]]# systemctl restart httpd

-phpmyAdmin erişimini sunucu ip adresi / phpmyadmin yazarak gerçekleştirebilirsiniz. Örn. http://172.16.0.100/phpmyadmin

-Kullanıcı adı “root” ve parolanız MariaDB konfigürasyonunda belirlemiş olduğunuz parolanızdır.

Centos7-LAMP-PHPmyadmin2

 

6 Thoughts on “CentOS 7 LAMP Kurulumu

 1. Ercan BAYRAKTAR 1 Aralık 2015 11:14 tarihinde yorum yaptı:

  Konuyu net ve hatasız bir şekilde anlatmışsın. Eline, emeğine sağlık. Tebrikler ve teşekkürler…

 2. veysel 26 Kasım 2016 00:02 tarihinde yorum yaptı:

  hocam eline koluna sağlık bir çok yerde bunu anlatıyorlardı ama kurarken bir sürü hatalar alıyordum dediklerini harfiyen yaptım ve sıfır hata ile sorunsuz kurulum oldu eline ve emeğine sağlık.

 3. Batuhan 17 Mayıs 2017 18:42 tarihinde yorum yaptı:

  Merhaba,
  2 sorum olacak;
  1) vi /etc/phpMyAdmin/config.inc.php komutunu yazdıktan sonra karşımıza gelen düzeltmeleri yapıyoruz ancak buradan kaydedip nasıl çıkacağız (:
  2) FTP ile nasıl bağlanabiliriz?

 4. Yusuf KAHRAMANER 20 Temmuz 2017 21:08 tarihinde yorum yaptı:

  firewall-cmd –add-service=http

  Eklemeyi unutmayın.

  • Musab Yardım 20 Temmuz 2017 22:28 tarihinde yorum yaptı:

   Selamlar,

   permanent ile bu kuralı kalıcı olarak eklemek için gerekli komut yazıda belirtilmişti, gözden kaçırdınız sanırım. İlginize teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation