Monthly Archives: Nisan 2015

You are browsing the site archives by month.

Svn reponuzu kullanım amacına daha uygun hale getirmek için konfigürasyonda bir takım değişiklikler yapmakta fayda olacaktır. Commit edilecek dosya boyutlarına bir sınırlama getirerek svn reponuzun bir çöplük haline gelmesini ve gereksiz yere şişmesini (fazla yer kaplamasını) engelleyebilirsiniz. Bilindiği üzere şimdilik svn ‘de commit edilen bir dosyayı tamamen silmek mümkün değil. Bununla ilgili yapılan bir çalışma mevcut fakat henüz sonuca ulaşmış değil. İlgili çalışmaya (svn obliterate) şu adresten ulaşabilirsiniz. Devamını Oku →